หลักสูตรและอัตราค่าบริการ

หลักสูตรและอัตราค่าบริการของ sorndrive.com มีดังนี้
ราคานี้ทั้งแบบเกียร์ออโต้และเกียร์ธรรมดา ทำใบขับขี่แบบไม่ต้องจองคิวสอบนาน

 

หลักสูตรและอัตราค่าบริการ

หลักสูตร 15 ชั่วโมง 4,000 บาท

หลักสูตร 15 ชม. หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกขับรถทางไกล

หลักสูตร 10 ชั่วโมง 3,000 บาท

หลักสูตร 10 ชม.เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในการขับรถมาก่อน

หลักสูตร 6 ชั่วโมง 2,000 บาท

หลักสูตร 6 ชม.เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานในการขับรถมาบ้าง

ทำใบขับขี่เร่งด่วน 2,500 บาท

เหมาะสำหรับคนที่ขบรถเป็นแล้วที่ต้องการใบขับขี่ โดยผู้สอนจะพาไปทำใบขับขี่โดยตรง

บทความเรื่องการขับรถ